Silex

( دستگاه با تلفن کننده ی سیم کارتی ) GSM سیم کارتی
دارای کد ورودی و قابل تغییر برای دسترسی کاربر به منوی اصلی(کد4رقمی)-صفحه نمایشگر ال سی دی برای مشاهده تنظیمات دارای زون24ساعته و زون نیمه فعال –با امکان15حافظه تلفن و18ثانیه پیام قابل ضبط دارای زون بیسیم-امکان شنود-کنترل دستگاه از طریق خط تلفن دارای رله فرمان درب باز کن-دینگ دانگ قابل کنترل ایزوله بودن خط تلفن در برابر نوسانات و شوکرهای برقی امکان تعریف 4کاربر با 4 کد ورودی جداگانه
دارای5 زون با قابلیت تعریف
کنترل دستگاه و ارسال گزارش برق شهر و باطری
گزارش مسلح و غیر مسلح نمودن دزدگیر به وسیله کاربران مختلف به وسیله پیامک


(دستگاه با تلفن کننده با ریموت های کد هاپینگ) DIALER تلفن کننده
دارای کد ورودی و قابل تغییر برای دسترسی کاربر به منوی اصلی(کد4رقمی)-صفحه نمایشگر ال سی دی برای مشاهده تنظیمات دارای زون24ساعته و زون نیمه فعال –با امکان15حافظه تلفن و18ثانیه پیام قابل ضبط دارای زون بیسیم-امکان شنود-کنترل دستگاه از طریق خط تلفن دارای رله فرمان درب باز کن-دینگ دانگ قابل کنترل ایزوله بودن خط تلفن در برابر نوسانات و شوکرهای برقی
(دستگاه بدون تلفن کننده با ریموت های کدلرن) SIMPLE ساده
دارای کد ورودی و قابل تغییر برای دسترسی کاربر به منوی اصلی(کد4رقمی)-صفحه نمایشگر ال سی دی برای مشاهده تنظیمات دارای زون24ساعته و زون نیمه فعال –با امکان15حافظه تلفن و18ثانیه پیام قابل ضبط دارای زون بیسیم-امکان شنود -دینگ دانگ قابل کنترل ایزوله بودن خط تلفن در برابر نوسانات و شوکرهای برقی