تحت شبکه

SNB-6003

SNB-6003

داراي حداکثر کيفيت تصوير 2MP به اندازه 1920x1080 پشتيباني از کيفيت Full HD, 1080p با 60fps با قابليت P Iris؛ تنظيم لنز: دستي با قابليت ديد در روز و شب Electrical و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB با قابليت حذف نويز پيشرفته سامسونگ SSNRIII و حذف سايه در محيط بيروني SSDR برق ورودي: 24 ولت متناوب، 12 ولت مستقيم يا PoE
SNB-5001

SNB-5001

داراي حداکثر کيفيت تصوير 1.3MP به اندازه 1280x1024 پشتيباني از کيفيت HD, 720p با سايز تصوير 16:9داراي 2 فرمت فشرده سازي H.264 و MJPEGبا قابليت ديد در روز و شب Electrical و امکان تعريف چندين دسترسي جهت ارسال تصاويربا قابليت تشخيص حرکت، تشخيص دستکاري و پوشاندن مناطقي از تصوير جهت حفظ حريم خصوصي ديگرانبرق ورودي: 12 ولت مستقيم يا POE
SNB-7004

SNB-7004

داراي کيفيت تصوير 3MP و 30fps با اندازه تصوير 2048x1536 يا 60fps با اندازه تصوير 1920x1080 با قابليت فوکوس خودکار و P Iris؛ داراي 2 فرمت فشرده سازي H.264 و MJPEG با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB با قابليت تشخيص حرکت، تشخيص دستکاري و پوشاندن مناطقي از تصوير جهت حفظ حريم خصوصي ديگران با قابليت حذف نويز پيشرفته سامسونگ SSNRIII، حذف سايه در محيط بيروني SSDR و ضد مه برق ورودي: 24 ولت متناوب، 12 ولت مستقيم يا PoE
SNB-6010

SNB-6010

داراي حداکثر کيفيت تصوير 2MP به اندازه 1920x1080 پشتيباني از کيفيت Full HD, 1080p با 60fps با قابليت P Iris؛ تنظيم لنز: دستي با قابليت ديد در روز و شب Electrical و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB با قابليت حذف نويز پيشرفته سامسونگ SSNRIII و حذف سايه در محيط بيروني SSDR برق ورودي: 24 ولت متناوب، 12 ولت مستقيم يا PoE
SND-7084R

SND-7084R

داراي کيفيت تصوير 3 مگاپيکسل، 30fps با اندازه تصوير 2048x1536 يا 60fps با اندازه تصوير 1920x1080 داراي لنز با فاصله کانوني متغير موتوري از 3 تا 8/5 ميلي متر، 2.8x؛ با قابليت فوکوس خودکار با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB با قابليت پردازش هوشمند تصاوير، تشخيص حرکت و پوشاندن مناطقي از تصوير جهت حفظ حريم خصوصي ديگران با قابليت حذف نويز پيشرفته سامسونگ SSNRIII، حذف سايه در محيط بيروني SSDR و ضد مه برق ورودي: 12 ولت مستقيم يا POE
SND-6011R

SND-6011R

داراي حداکثر کيفيت تصوير 2MP به اندازه 1920x1080 پشتيباني از کيفيت Full HD, 1080p با 30fps داراي لنز ثابت 3/8 ميلي متري با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB داراي 10 عدد LED مادون قرمز و حداکثر فاصله روشن سازي 10 متر برق ورودي: PoE
SND-L6013R

SND-L6013R

داراي حداکثر کيفيت تصوير 2MP به اندازه 1920x1080 با 30fps داراي لنز ثابت 3/6 ميلي متري با قابليت تشخيص حرکت و تشخيص دستکاري امکان چرخش 90 و 270 درجه اي زاويه ديد دوربين، مناسب براي مشاهده راهروها داراي قابليت LDC جهت بهبود انحناي اطراف تصوير برق ورودي: PoE
SND-L5013

SND-L5013

داراي حداکثر کيفيت تصوير 1.3MP به اندازه 1280x1024 و پشتيباني از کيفيت HD, 720p با سايز تصوير 16:9 داراي لنز ثابت 3/6 ميلي متري با قابليت تشخيص حرکت و تشخيص دستکاري امکان چرخش 90 و 270 درجه اي زاويه ديد دوربين، مناسب براي مشاهده راهروها داراي قابليت LDC جهت بهبود انحناي اطراف تصوير برق ورودي: PoE
SNO-6011R

SNO-6011R

داراي حداکثر کيفيت تصوير 2MP به اندازه 1920x1080 و پشتيباني از کيفيت Full HD, 1080p با 30fps داراي لنز ثابت 3/8 ميلي متري با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB داراي 16 عدد LED مادون قرمز و حداکثر فاصله روشن سازي 15 متر محافظت شده در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، استاندارد IP66 برق ورودي: PoE
SND-L6083R

SND-L6083R

داراي حداکثر کيفيت تصوير 2MP به اندازه 1920x1080 با 30fps داراي لنز با فاصله کانوني متغير از 2/8 تا 12 ميلي متر با قابليت تشخيص حرکت و تشخيص دستکاري امکان چرخش 90 و 270 درجه اي زاويه ديد دوربين، مناسب براي مشاهده راهروها داراي قابليت LDC جهت بهبود انحناي اطراف تصوير برق ورودي: PoE
SNO-8081R

SNO-8081R

داراي کيفيت تصوير 5MP – 30fps با اندازه تصوير 2592x1944 يا 60fps با اندازه تصوير 1920x1080 داراي لنز با فاصله کانوني متغير موتوري از 3.93 تا 9/4 ميلي متر، 2.4x؛ با قابليت فوکوس خودکار و P Iris با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB با قابليت تشخيص حرکت و تشخيص دستکاري امکان چرخش 90 و 270 درجه اي زاويه ديد دوربين، مناسب براي مشاهده راهروها محافظت شده در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، استاندارد IP66 و محافظت شده در برابر ضربه، استاندارد IK10
SNO-7084R

SNO-7084R

داراي کيفيت تصوير 3 مگاپيکسل، 30fps با اندازه تصوير 2048x1536 يا 60fps با اندازه تصوير 1920x1080 داراي لنز با فاصله کانوني متغير موتوري از 3 تا 8/5 ميلي متر، 2.8x؛ با قابليت فوکوس خودکار و P Iris با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB با قابليت پردازش هوشمند تصاوير، تشخيص حرکت و پوشاندن مناطقي از تصوير جهت حفظ حريم خصوصي ديگران محافظت شده در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، استاندارد IP66 و محافظت شده در برابر ضربه، استاندارد IK10 برق ورودي: 24 ولت متناوب، 12 ولت مستقيم يا PoE
SNO-L5083R

SNO-L5083R

داراي حداکثر کيفيت تصوير 1.3MP به اندازه 1280x1024 و پشتيباني از کيفيت HD, 720p با سايز تصوير 16:9 داراي لنز با فاصله کانوني متغير از 2/8 تا 12 ميلي متر با قابليت تشخيص حرکت و تشخيص دستکاري امکان چرخش 90 و 270 درجه اي زاويه ديد دوربين، مناسب براي مشاهده راهروها داراي قابليت LDC جهت بهبود انحناي اطراف تصوير برق ورودي: PoE و داراي اتاندارد هاي IK10, IP66
SNO-L6013R

SNO-L6013R

داراي حداکثر کيفيت تصوير 2MP به اندازه 1920x1080 با 30fps داراي لنز ثابت 3/6 ميلي متري با قابليت تشخيص حرکت و تشخيص دستکاري امکان چرخش 90 و 270 درجه اي زاويه ديد دوربين، مناسب براي مشاهده راهروها داراي قابليت LDC جهت بهبود انحناي اطراف تصوير برق ورودي: PoE وداراي استاندارد IP66
SNP-3371TH

SNP-3371TH

داراي حداکثر کيفيت تصوير 4CIF با 25fps زوم قدرتمند اپتيکال: 37x و زوم ديجيتال 16x، با فاصله کانوني متغير از 3/5 تا 129/5 ميلي متر داراي 3 فرمت فشرده سازي H.264، MPEG-4 و MJPEG و امکان تعريف چندين دسترسي جهت ارسال تصاوير با قابليت ديد در روز و شب ICR، حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 52dB و ردگيري خودکار سوژه محافظت شده در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، استاندارد IP66 و محافظت شده در برابر ضربه، استاندارد IK10 برق ورودي: 24 ولت متناوب يا PoE plus
SNO-L6083R

SNO-L6083R

داراي حداکثر کيفيت تصوير 2MP به اندازه 1920x1080 با 30fps داراي لنز با فاصله کانوني متغير از 2/8 تا 12 ميلي متر با قابليت تشخيص حرکت و تشخيص دستکاري امکان چرخش 90 و 270 درجه اي زاويه ديد دوربين، مناسب براي مشاهده راهروها داراي قابليت LDC جهت بهبود انحناي اطراف تصوير برق ورودي: PoE و داراي اتاندارد هاي IK10, IP66
SNP-6320RH

SNP-6320RH

داراي حداکثر کيفيت تصوير 2MP به اندازه 1920x1080 و پشتيباني از کيفيت Full HD، 1080p با سايز تصوير 16:9 زوم قدرتمند اپتيکال: 32x، با فاصله کانوني متغير از 4/4 تا 140/8 ميلي متر با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB و ردگيري خودکار سوژه Auto tracking محافظت شده در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، استاندارد IP66 و محافظت شده در برابر ضربه، استاندارد IK10 داراي 2 عدد LED مادون قرمز و حداکثر فاصله روشن سازي 150 متر برق ورودي: 24 ولت متناوب

SNP-4321H

داراي حداکثر کيفيت تصوير (1080×1920) 2MP و پشتيباني از کيفيت (Full HD (1080p با سايز تصوير 16:9 زوم قدرتمند اپتيکال: 32x (فاصله کانوني متغير از 4/44 تا 142/6 ميلي متر) داراي 2 فرمت فشرده سازي H.264 و MJPEG و امکان تعريف چندين دسترسي جهت ارسال تصاوير با قابليت ديد در روز و شب (ICR) و حذف نور پس زمينه با سوژه (WDR (120db محافظت شده در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، استاندارد IP66 و محافظت شده در برابر ضربه، استاندارد IK10 برق ورودي: 24 ولت متناوب يا PoE plus
SNV-7084R

SNV-7084R

داراي کيفيت تصوير 3 مگاپيکسل، 30fps با اندازه تصوير 2048x1536 يا 60fps با اندازه تصوير 1920x1080 داراي لنز با فاصله کانوني متغير موتوري از 3 تا 8/5 ميلي متر، 2.8x؛ با قابليت فوکوس خودکار و P Iris با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB با قابليت پردازش هوشمند تصاوير، تشخيص حرکت و پوشاندن مناطقي از تصوير جهت حفظ حريم خصوصي ديگران محافظت شده در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، استاندارد IP66 و محافظت شده در برابر ضربه، استاندارد IK10 برق ورودي: 24 ولت متناوب، 12 ولت مستقيم يا PoE
SNP-6321

SNP-6321

داراي حداکثر کيفيت تصوير (2MP (1920x1080 و پشتيباني از کيفيت (Full HD (1080p با سايز تصوير 16:9 زوم قدرتمند اپتيکال: 32x (فاصله کانوني متغير از 4/44 تا 142/6 ميلي متر) داراي 2 فرمت فشرده سازي H.264 و MJPEG و امکان تعريف چندين دسترسي جهت ارسال تصاوير با قابليت ديد در روز و شب (ICR) و حذف نور پس زمينه با سوژه (WDR (120dB با قابليت ذخيره سازي تصاوير بر روي کارت حافظه؛ داراي ورودي و خروجي صدا برق ورودي: 24 ولت متناوب يا PoE plus
SNV-L5083R

SNV-L5083R

داراي حداکثر کيفيت تصوير 1.3MP به اندازه 1280x1024 و پشتيباني از کيفيت HD, 720p با سايز تصوير 16:9 داراي لنز با فاصله کانوني متغير از 2/8 تا 12 ميلي متر با قابليت تشخيص حرکت و تشخيص دستکاري امکان چرخش 90 و 270 درجه اي زاويه ديد دوربين، مناسب براي مشاهده راهروها داراي قابليت LDC جهت بهبود انحناي اطراف تصوير برق ورودي: PoE, IK10, IP66
SNV-8081R

SNV-8081R

داراي کيفيت تصوير 5MP – 30fps با اندازه تصوير 2592x1944 يا 60fps با اندازه تصوير 1920x1080 داراي لنز با فاصله کانوني متغير موتوري از 3.93 تا 9/4 ميلي متر، 2.4x؛ با قابليت فوکوس خودکار و P Iris با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR با 120dB با قابليت تشخيص حرکت و تشخيص دستکاري امکان چرخش 90 و 270 درجه اي زاويه ديد دوربين، مناسب براي مشاهده راهروها محافظت شده در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، استاندارد IP66 و محافظت شده در برابر ضربه، استاندارد IK10
SRN-473S

SRN-473S

با قابليت پشتيباني از حداکثر 4 کانال و کيفيت تصوير تا 5MP با پهناي باند ذخيره سازي تحت شبکه: 32 Mbps؛ پهناي باند خروجي تحت شبکه: 64 Mbps با پشتيباني از 2 فرمت فشرده سازي H.264 و MJPEG بدون نياز به تهيه سوئيچ، داراي 4 عدد پورت شبکه با قابليت PoE/PoE Plus براي اتصال دوربين ها با قابليت نصب حداکثر 1 عدد هارد ديسک داخلي، در مجموع 4 ترابايت فضاي ذخيره سازي داراي خروجي HDMI و VGA
SNV-L6083R

SNV-L6083R

داراي حداکثر کيفيت تصوير 2MP به اندازه 1920x1080 با 30fps داراي لنز با فاصله کانوني متغير از 2/8 تا 12 ميلي متر با قابليت تشخيص حرکت و تشخيص دستکاري امکان چرخش 90 و 270 درجه اي زاويه ديد دوربين، مناسب براي مشاهده راهروها داراي قابليت LDC جهت بهبود انحناي اطراف تصوير برق ورودي: PoE, IK10, IP66
SRN-1000

SRN-1000

با قابليت پشتيباني از حداکثر 64 کانال با پهناي باند ذخيره سازي تحت شبکه: 100Mbps؛ پهناي باند خروجي تحت شبکه: 64Mbps با پشتيباني از 3 فرمت فشرده سازي H.264، MPEG-4 و MJPEG پشتيباني از کيفيت تصوير VGA تا 5MP با قابليت نصب حداکثر 8 عدد هارد ديسک داخلي با پشتيباني از ذخيره سازهاي iSCSI
SRN-873S

SRN-873S

با قابليت پشتيباني از حداکثر 8 کانال و کيفيت تصوير تا 5MP با پهناي باند ذخيره سازي تحت شبکه: 64 Mbps؛ پهناي باند خروجي تحت شبکه: 128 Mbps با پشتيباني از 2 فرمت فشرده سازي H.264 و MJPEG بدون نياز به تهيه سوئيچ، داراي 8 عدد پورت شبکه با قابليت PoE/PoE Plus براي اتصال دوربين ها با قابليت نصب حداکثر 2 عدد هارد ديسک داخلي، در مجموع 8 ترابايت فضاي ذخيره سازي داراي خروجي HDMI و VGA
SRN-4000

SRN-4000

با قابليت پشتيباني از حداکثر 64 کانال و کيفيت تصوير 5MP با پهناي باند ذخيره سازي تحت شبکه حداکثر 400Mbps؛ پهناي باند خروجي تحت شبکه حداکثر 400Mbps با پشتيباني از 3 فرمت فشرده سازي H.264، MPEG-4 و MJPEG داراي دو عدد منبع تغذيه با قابليت Hot Swap و خروجي HDMI و VGA با قابليت Hot Swap و پشتيباني از 36TB هارد ديسک داخلي، 3TB HDD x 12 با پشتيباني از ذخيره سازهاي iSCSI
SRN-1673S

SRN-1673S

با قابليت پشتيباني از حداکثر 16 کانال و کيفيت تصوير تا 5MP با پهناي باند ذخيره سازي تحت شبکه: 80 Mbps؛ پهناي باند خروجي تحت شبکه: 160 Mbps با پشتيباني از 2 فرمت فشرده سازي H.264 و MJPEG بدون نياز به تهيه سوئيچ، داراي 16 عدد پورت شبکه با قابليت PoE/PoE Plus براي اتصال دوربين ها با قابليت نصب حداکثر 4 عدد هارد ديسک داخلي، در مجموع 16 ترابايت فضاي ذخيره سازي داراي خروجي HDMI و VGA