دزدگیر و GPS خودرو

قابل استفاده خودرو و موتورسیکلت/ اعلام سرعت خودرو با sms / ارسال ,smsبه محض باز شدن درب خودرو / ارسال sms به محض روشن شدن غیر مجاز /  (ازطریق ,sms از هر نقطه دنیا ماشین خود را خاموش کنید) / قابلیت شنیدن صدای داخل خودرو از هر نقطه جهان / امکان نصب آژیر / امکان باز و بسته کردن درب خودرو با sms / باطری داخلی تا یک هفته / ضبط مسیر و سرعت رویه نقشه تا یک ماه /