2
5
6
1
3
4

گواهی نامه نمایندگی

 
 
فروشگاه نوین تکنیک عاملیت رسمی فروش محصولات شرکت PARADOX کانادا
از مـعـتـبـر تـریـن بـرنـد هـای امـنـیـتـی و حـفـاظـتـی در بـیـش از صـد کشور دنیا
تـنـها بـرنـد مـورد تـایـیـد سـازمـان آلـارم کـشـور (وابـسته به نـیـروی انتـظامـی)
تــمامـی مــحـصـولات پـــارادوکـــس بـا 4 ســال گارانـتـی و 10 ســال خـــدمــات
پـس از فـروش به هـمراه هولوگرام آریـا دژنت و تاریـخ گارانتـی عرضه مـی شود.
 
 
شرکت سکام الکترونیک با پشتوانه بیش از ربع قرن حضور در عرصه
تولید و بازرگانی،از شرکت های صاحب نام ایرانی می باشد که با
بهره گیری از مهندسین جوان ، نخبه وصاحب کرسی دانشگاهی
یکی از بزرگترین مراکز تهیه و توزیع سیستم های حفاظتی
َصوتی و تصویری می باشد